Niet-geleverde zorg doorbetalen en bijhouden

Sinds de tweede coronagolf kunnen budgethouders zorg doorbetalen die niet is geleverd vanwege corona. Deze regeling geldt van 1-10-2020 t/m 31-12-2021. Je kunt doorbetalen bij een pgb uit de Wmo, de Jeugdwet of de Wlz.
Bij een pgb uit de Zorgverzekeringswet komt een regeling die gaat gelden vanaf 1-10-2020. Begin januari hierover meer duidelijkheid.

 

Bron en meer info: PerSaldo