Tarieven pgb in Wlz en Zvw aangepast

Zoals elk jaar worden de tarieven voor het pgb in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) op 1 januari aangepast. Dit keer met hogere indexering (aanpassing aan de prijsstijgingen) dan oorspronkelijk vastgesteld. Dankzij de motie van twee Kamerleden.

 

Bron en meer info: Per Saldo