De werkende duizendpoot

In Nederland combineren veel werkenden betaald werk met zorgen of leren. Vaak gaat dit goed, maar soms ervaren werkenden barrières op het werk waardoor ze minder kunnen zorgen en leren dan ze zouden willen of nodig is. Om ervoor te zorgen dat mensen nu, maar ook in de toekomst, kunnen werken, zorgen én een leven lang leren moet worden ingezet op de kwaliteit van werk en is er een combinatie van structurele en culturele veranderingen nodig. Alleen op die manier kunnen werkenden duurzaam
en breed inzetbaar blijven. Werkgevers, werkenden en de overheid zijn hiervoor gezamenlijk aan zet.

 

Bron en meer info: SCP